עברית

Start Your Own Site Now! Working Time: 15 Min.

What do you need to prepare? Your LOGO, (PNG With Clear Background), your content, choose fonts and colors and GO!Privacy Settings

המידע שלך פרטי ונשמר על שרתינו.
למען הסר ספק אתה נותן הסכמה להשתמש במידע ולשמור אותו על פי הכללים הנהוגים באיחוד הארופאי

Conditions

תנאים אלו הינם לנרשמים לתכנית לאתר חינם. בעלי מנוי פרמיום כפופים לתנאים אחרים המובאים בעת ההרשמה לפרמיום.
1. זהו שרות חינמי. אני משתדלים לספק את השרות הטוב ביותר עבורך אך לא נוכל להיות אחראים לכל נזק שעלול להגרם כתוצאה מהשרות.
2. הלקוח מתחייב שלא להשתמש באתר החינמי לכל מטרה בלתי חוקית ו\או פוגענית. ידוע ללקוח כי אתרו יימחק ללא התראה מוקדמת באם יעשה כן
3. השרות מותנה בשימוש סביר לצרכים עסקיים \ אישיים.
4. בכל מקרה של משלוח ספאם חשבונך ייחסם.
5. אנו רשאים לשנות את התנאים בכל עת אך בכל מקרה חשבונך יישאר חינמי.
6. הלקוח רשאי להשתמש חינם בדומיין שבבעלותו.
7. הלקוח מתחייב לעמוד בכל תנאי דין הן במדינתו, הן באיחוד הארופאי והן בדומיניקה.
8. הלקוח מתחייב לשפות את המפעילים בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מפעילותו
9. הלקוח נותן הסכמה מלאה לקבל דיוור אלקטרוני עם המבצעים שלנו.